INVITAȚIE

 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

 

 

Vă invită să participați la

 

Conferinţa naţională cu participare internaţională

 „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET - Ediția 5/2019”

ce va avea loc în data de 14 noiembrie 2019 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 

Conferința este organizată, în parteneriat cu mediul academic și profesional, în cadrul Sesiunii anuale de Manifestări științifice a Universității „George Bacovia” din Bacău, care are loc în perioada 12-15 noiembrie 2019, și se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Obiectivul general al acestei conferințe îl constituie identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin contribuțiile aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

 

Conferința este organizată și se desfășoară în plen, pe trei secțiuni paralele, precum și dezbateri în cadrul a trei mese rotunde.

 

Secțiunile conferinței sunt:

1.    Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității.

2.    Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog.

3.    Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.

Pentru informaţii suplimentare despre conferință, vă rugăm să accesaţi pagina de internet a Conferinței DECRET: http://decret2019.ugb.ro/home

 

Rector,

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Președinte Comitet de organizare

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Tel. 0741.088.106


 


ĉ
Mastacan Mihaela,
Jul 11, 2019, 12:41 AM