Programul Conferinței

Joi, 14 Noiembrie 2019

Orele

Activitatea

Locația

9.00-10.00

Primirea și înregistrarea participanților

Coffee break

Parter

Hol Principal

10.00-11.45

 

 

Deschidere conferință și Sesiune Plenară

Intonarea Imnului Național

interpretat la „VIOARĂ” de elevul

Cristian HUȘANU

Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău

Aula Moldova

 

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Rector al Universității „George Bacovia” din Bacău

Cuvânt de deschidere

 

Lect. univ. dr. Violeta URBAN

Decan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative

Transmite mesajul său invitaților, participanților și tuturor persoanelor prezente în Aula

 

Comunicări științifice de către

keynote speaker's

Plen I - ETC și DECRET

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg, Dr. habil. Aurel - Mihail ȚÎȚU

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Tema: The objective reality of Intellectual Property Protection management according to the perception of the knowledge-based economy

Professor Hitomi TAKEMURA PhD

Hitotsubashi University, Tokyo, Japan

Tema: Recent Trends in International Law on the Duties of Individuals and States to Prevent, Investigate, and Prosecute International Crimes

 

Invitat special al Universității „George Bacovia” din Bacău

Prof. dr. Gică MANOLE

Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, Jud. Botoșani

Tema: Lupta diplomatică pentru recunoașterea României Mari

11.45-12.00

Coffee break

 

Hol etaj III

12.00-14.00

Comunicări științifice de către

keynote speaker's

Plen II - DECRET

Aula Moldova

Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU

Cercetător asociat

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Tema: Some considerations on current issues of corruption at national and international level (Optional guide to frown)

Professor Roberta RENATI PhD

University of Pavia, Italia

Department of Brain and Behavioral Sciences - Psychology Section

Tema: Risky trajectories in adolescence: the crucial role of the family in preventive practice

Prof. univ. dr., CȘ I Mariana BĂLAN

Institutul de Prognoză Economică - INCE, Academia Română

Tema: Cost and financing of drug treatment services in the member states of the EU

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: The right to the child & the child’s right. Tendencies to conceptualize some extremely harmful practices for a healthy development of a child

Academician Cătălin ZAMFIR

Director

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Membru corespondent al Academiei Române

CȘ I Dr. Simona Maria STĂNESCU

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

CȘ I, Dr. Sorin CACE

Director adjunct

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

CȘ III, Dr. Eugen GLĂVAN

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Tema: The role of the sociologist in the contemporary society: the Institute for Research on Quality of Life, the Romanian Academy and the Romanian Sociology Association

CȘ I Dr. Simona Maria STĂNESCU

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Tema: Assesment of social policies measures focus on crime prevention

 

Prof. univ. dr. Ion RUSU

Universitatea „Danubius” din Galați

Tema: The effects of the decision of the Constitutional Court no. 51/2016 in the Romanian criminal process

 

CȘ II Simona ILIE

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română

Tema: Social policies and crime

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Consumption of new substances with psychoactive properties: The "Zombie" Phenomenon

Conf. univ. dr. George-Mircea BOTESCU

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Tema: Sociological connotations of social control in post-modernity

Conf. univ. dr. Maria-Marinela MIHĂILĂ

Universitatea “A.I. Cuza” Iasi

Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Tema: Riscul criminogen și paradigma desistării. Repere pentru reabilitarea socială din perspectiva psihiatriei medio-legale clinice

14.00-16.00

Prânz - Concert - Lansare carte

Universul Juridic - Prezentare carte

ALEEA PREVENIRII

cu standuri de prezentare bune practici în domeniul prevenirii devianței, delincvenței și a criminalității

Parter

Hol Principal

Servire masa de prânz

Hol parter și Hol etaj I

 

Pe timpul servirii mesei de prânz

Concert susținut de un

CVARTET

format din elevii: Cristian HUȘANU (vioară), Otilia COCEANGĂ (vioară), Sebastian BÎRSAN (vioară) și Tiberiu GHIDU (violoncel), de la

Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău

Profesor: Emanuel Codrin STAN

 

Lansare carte

 

Prima carte:

 

1918 - Anul mântuirii neamului românesc

 

Editura QUADRAT, Botoșani, 2018

Autor: Prof. dr. Gică MANOLE

Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, Jud. Botoșani

 

O carte scrisă: „Întru slava celor 6300 de fii ai fostului județ Dorohoi, care au murit pentru înfăptuirea Unității Naționale a României (1916-1919)”

Prezintă:

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

 

A doua carte:

 

Intelectualul în labirint

 

Editura VASILIANA, Iași, 2019

Coordonatori: Anca DIMITRIU, Ana-Irina IORGA, Ana-Elisabeta TOMORUG

Liceului Teoretic “Dimitrie

Cantemir” Iași

O carte despre: „Dimitrie Cantemir și vocația europeană a gândirii românești”

Prezintă:

Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU

Sesiune de comunicări pe secțiuni I

16.00-18.00

Sesiune de comunicări științifice 1

Aula, A2, AS2

18.00-18.30

Coffee break

Hol Principal

18.30-19.30

Sesiune de comunicări științifice 2

Aula, A2, AS2

20.00-23.00

CINA FESTIVĂ

Restaurant

 

Vineri, 15 Noiembrie 2019

Sesiune de comunicări pe secțiuni II

9.00-11.00

Sesiune de comunicări științifice 3

Aula, A2, AS2

11.00-11.30

Coffee break

Hol Principal

11.30-13.00

Sesiune de comunicări științifice 4

Aula, A2, AS2

13.00-13.30

Coffee break

Hol Principal

SNPAP Tîrgu Ocna

10.00-16.00

Masa rotundă:

Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar

Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE - Tendințe, Provocări, Oportunități

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

 

18.00-19.00

CONCLUZII ŞI ÎNCHIDEREA CONFERINŢEI

Aula Moldova