Secțiunea I

Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității

Moderatori:

Prof. univ. dr. Ion RUSU

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO

Aula

Comunicări Științifice

 1.  

The limits of religious terrorism: two fundamental aspects

Marian SIMION, PhD

Harvard University, USA

Președinte - Institutul pentru Studii de Pace în Creștinismul Răsăritean (IPSEC)

 1.  

Environmental crimes and conflict resolution: a conservation criminology perspective

Dr. Radu Tudor PETRE

Civilian Deployable Capability, România

Colonel Jorge Humberto MARQUES CASEIRO

Guarda Nacional Republicana, Portugalia

 1.  

Drinking and alcoholism as a social problem of our time: the situation in Belarus

Maria VIARENICH PhD

Research Fellow

Center for Socio-Cultural Cooperation

Institute of Sociology

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

 1.  

Assessment of the extent of attitudes that justify violence against women in Belarus

Natalya SOSNOVSKAYA PhD

Research Worker

Institute of Sociology

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

 1.  

Emerging Romanian Jurisprudence concerning Radicalization

Avocat, Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Baroul Harghita

 1.  

The Impact of the International Criminal Court Pre-Trial Chamber’s Decision to reject the authorization of the prosecutor's investigation on the activity of preventing and combating crime at international level. Afganistan Case

Lector univ. dr. Alina GENTIMIR

Universitatea Al.I. Cuza din Iași

 1.  

Asylum and Refugee Protection versus National Security. ECHR jurisprudence concerning Romanian cases

Avocat, Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Baroul Harghita

Avocat, Asistent univ. drd. Tania Elena NĂVODARIU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Baroul Bacău

 1.  

Caracterul neconstituțional al obligării părintelui apt de muncă, la munca în interes local în cazul neîndeplinirii obligației de plată a contribuției la întreținerea copilului

Doctorand, Avocat Radu-Gabriel PATRICHE

Baroul Bacău

Avocat Nicoleta-Roxana CHELARU

Baroul Bacău

 1.  

Prevenirea actelor de braconaj. Studiu de caz: Parcul Natural Văcărești

Masterand Iolanda VASILE

Universitatea București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Programul de Master „Antropologie și Dezvoltare Comunitară și Regională”

 1.  

Aspects regarding the incrimination and investigation of the deceit offences in the Romanian legislation

Conf. univ. dr. Adrian-Cristian MOISE

Universitatea Spiru Haret din București

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

 1.  

Cercetarea abuzivă în dreptul penal român. Structura și conținutul juridic

Asistent univ. dr. Ioana RUSU

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 1.  

Conținutul constitutiv al infracțiunii de ultraj judiciar în legea română

Lector univ. dr. Bogdan BÎRZU

Universitatea Danubius din Galați

 1.  

Some observations regarding the taking of biological samples by non-invasive methods, for establishing the genetic profile in the case of the crime of lying testimony

Conf. univ. dr. Ion IFRIM

Academia Română

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”

Coordonator al Departamentului de Drept public „Vintilă Dongoroz”

 1.  

Abuse committed by the police workers during pre-trial investigations - case studies and general considerations

Comisar şef de poliţie Dragoş Constantin FLOREA

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov

 1.  

Particularities regarding the hearing of witnesses during the criminal investigation

Procuror, drd. Camelia Mădălina HIRA

D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța

 1.  

Atribuţiile şi rolul poliţiei în combaterea şi prevenirea faptelor de violenţă în familie şi în protejarea valorilor familiale

Comisar şef de poliţie Dragoş Constantin FLOREA

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov

 1.  

Lipsa plângerii prealabile și retragerea acesteia - cauze care înlătură răspunderea penală

Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Agresivitatea în mediul penitenciar - tipuri și factori determinanți

Analiza fenomenului în Penitenciarul București-Jilava în perioada 2016-2018

Subinspector de poliție penitenciară, Psiholog Ion-Daniel ZAHARIA

Penitenciarul București-Jilava

Inspector de poliție penitenciară, Psiholog Andreea Cătălina FORȚU

Penitenciarul București-Jilava

Subinspector de poliție penitenciară, Psiholog Gabriela CĂLIN

Penitenciarul București-Jilava

Subcomisar de poliție penitenciară, Psiholog Marin GĂMAN

Penitenciarul București-Jilava

Subinspector de poliție penitenciară, Psiholog Maria-Miana DINA

Penitenciarul București-Jilava

Subcomisar de poliție penitenciară, Psiholog Daniel Ionel PÎRLOG

Penitenciarul București-Jilava

Subinspector de poliție penitenciară, Psiholog Andreea Mihaela SUCIU

Penitenciarul București-Jilava

 1.  

Crime - refugees in a form of forgiveness with a focus on revenge

Subinspector poliție penitenciară, Psiholog Maria-Miana DINA

Penitenciarul București-Jilava

 1.  

The family, the main pillar in the process of social reintegration of the prisoner

Comisar șef de poliție penitenciară Cristina-Antoanela TEOROC

Penitenciarul București-Jilava, Director adjunct reintegrare socială

 1.  

The contribution of the gestalt psychological approach in transforming the penitentiary into a dynamic organism

Inspector de poliție penitenciară, Psiholog Andreea Cătălina FORȚU

Penitenciarul București-Jilava

 1.  

Quality of life in the elderly in the penitentiary

Medic George-Cosmin BUTURĂ

Director medical

Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane dependente - Berceni

 1.  

Theater in the penitentiary. Analysis of the impact on the members of the society

Subcomisar de poliție penitenciară, Asistent social Magdalena BUTURĂ

Penitenciarul București-Jilava

 1.  

The importance of studying the offense's motive in case of the main crimes in the roumanian penitentiary system in revealing the most appropriate reinsertion public policies

Inspector de poliție penitenciară Oana-Maria STANCU

Penitenciarul București-Jilava

 1.  

Deviating behavior - Requirements of the Infringement Phenomena

Asistent univ. dr. Ruxandra Victoria PARASCHIV

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Psihologie

 1.  

The emergence and evolution of the rule of law concept at the level national and international. The role of justice in defending the rule of law

Avocat, Asistent univ. drd. Tania Elena NĂVODARIU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Baroul Bacău

 1.  

Transitional justice in South Africa

Avocat, Asistent univ. drd. Tania Elena NĂVODARIU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Baroul Bacău

 1.  

Efectele dispunerii măsurilor preventive împotriva funcționarului public

Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Financial investigation, a necessary tool in the fight against corruption, organized crime and money laundering

Prof. univ. dr. Costică VOICU

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Judecător, Asist. univ. drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Universitatea George Bacovia Bacau

Judecătoria Moinești, Jud. Bacău

 1.  

Offshore companies, a modern tool to defraud national budgets?

Prof. univ. dr. Costică VOICU

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Judecător, Asist. univ. drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Universitatea George Bacovia Bacau

Judecătoria Moinești, Jud. Bacău

 1.  

Tax evasion offense - aspects of comparative law

Prof. univ. dr. Costică VOICU

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Judecător, Asist. univ. drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Universitatea George Bacovia Bacau

Judecătoria Moinești, Jud. Bacău

 1.  

A penitentiary administrative law in Romania and Republic of Moldava?

Prof. univ. dr. habilitat în drept Teodor CÂRNAȚ

Universitatea de Stat din Moldova

Asist. univ. drd. Adrian LUPAȘCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacau

 1.  

Prison policeman. Trends. Challenges. Opportunities

Comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU

Școala Națională de pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Comisar șef de poliție penitenciară Valeriu ȘTEFANESCU

Școala Națională de pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Asist. univ. drd. Adrian LUPAȘCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacau
 

 

Secțiunea II

Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog

Moderatori:

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

A2

Comunicări Științifice

 1.  

Giving care to caregivers. The Resilience-oriented care model

Roberta Renati, Phd

Adjunct Professor of Adolescence Psychology

University of Pavia

Department of Brain and Behavioral Sciences - Psychology Section

 1.  

Împrejurări și cauze ce ajută la favorizarea consumului substanțelor noi cu proprietăți psihoactive

Doctorand Astrid Isabela BOGDAN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ioan Mincu” Bucureşti

Masterand Safa Singrid Adriana CANBOLANT

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Program de Master „Dreptul intern şi internaţional al afacerilor”

 1.  

Impactul drogurilor asupra minorilor

Masterand Lucia BALAN

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Program Master „Ştiinţe penale”

 1.  

Drug abuse. The necessity of criminalisation the drug abuse. European and national policies

Masterand Sorina-Alexandra COVALCIUC

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Drept şi Administraţie publică

Program Master „Drept European”

 1.  

Drogurile - fascinaţia timpurie a unui refugiu sintetic

Student Ioana Alexandra CURCĂ

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 1.  

Investigarea infracțiunilor din domeniul traficului de stupefiante. Confesiuni și regrete

Student Simona Petronela BREZEANU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Programul de studii universitare de licență Drept

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

The consumption of drugs. Consequences towards the indivual and society

Masterand Robert ȘERBĂNESCU

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Program Master „Ştiinţe penale”

 1.  

Consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive: fenomenul „Zombie”

Doctorand Georgiana (Mardare) BĂLUŞESCU

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Școala doctorală

 1.  

Actions to reduce the demand and supply of drugs in the EU and Romania

Conf. univ. dr. Corina Maria ENE

Universitatea „Hyperion” Bucureşti

Conf.univ.dr., CS III Carmen UZLĂU

Universitatea „Hyperion” Bucureşti

 1.  

Good practices in counseling the former drog consumers in penitentiary

Subinspector de poliție penitenciară, Psiholog Andreea Mihaela SUCIU

Penitenciarul București Jilava

Subinspector de poliție penitenciară, Psiholog Gabriela CĂLIN

Penitenciarul București Jilava

 1.  

Drug consumption and traffic - Priorities in Criminal Policy

Prof. univ. dr. Carmen Silvia PARASCHIV

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Drept

 1.  

Preventing drug use in the school environment: key players

Dr. Marta BUTNARU

Agenţia Naţională Antidrog, CPECA Bacău

 1.  

Perspectives and challenges regarding the integration on the labor market of persons dependent on psychoactive substances

Drd. Mihaela-Veronica MIRON

Inspector de specialitate în asistența socială

Agenția Națională Antidrog- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași

 1.  

Impact of Substance Abuse on Families and interventions methods. Study Case

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Agenția Națională Antidrog, CRPECA Bacău

 1.  

Cannabis - a continuous challenge. Perspectives on legislative changes to the consumption of THC and CBD based products

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Agenția Națională Antidrog, CRPECA Bacău

Dr. Irina FĂINARU

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială

Lect. univ. dr. Valeriu FÎRȚALĂ

Universitatea din București, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială

Inspector principal de poliție Marius MANEA

Agenția Națională Antidrog, CPECA Iași

Dr. Marta BUTNARU

Agenţia Naţională Antidrog, CPECA Bacău

 1.  

Effective intrafamilial communication. Protection factor of the adolescent who starts in drug use

Asistent social Veronica ACUL

Agenția Națională Antidrog, CPECA Bistița Năsăud

 1.  

Considerations regarding the sanctions applicable in the activity of financing the political parties

Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 1.  

Consideration regarding the reduction of the criminal phenomenon

Conf. univ. dr. Bogdan DAVID

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 1.  

Discernământul infractorului - obiectiv legal versus subiectiv psihiatric

Medic rezident psihiatrie Cristina Gabriela ȘCHIOPU

Institutul de Psihiatrie “SOCOLA” din Iaşi

 1.  

Scurtă incursiune în istoria furturilor de artă

Doctorand Astrid Isabela BOGDAN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ioan Mincu” Bucureşti

 1.  

Alcoolul - sursă de devianţă şi criminalitate

Avocat stagiar Silviu-Ştefan PETRIMAN

Baroul Bucureşti

 1.  

Crime prevention - criminological and philosophical landmarks

Dr. Tiberiu POPESCU

Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică Acad. “David Davidescu”

 1.  

Necesitatea unei abordări unitare în combaterea națională a fenomenului terorist - orientări și obstacole

Student Marius-Adrian ARVA

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Facultatea de Poliţie

Specializarea Ordine şi siguranţă publică

 1.  

Criminological aspects regarding crime control and prevention

Lector univ. dr. Gabriel TĂNĂSESCU

Universitatea din Craiova

Facultatea de Drept

 1.  

Factori protectivi și de risc criminogen în cadrul adunărilor publice de protest – microcercetare

Masterand Alina ZAHARIA

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

Program Master „Probațiune, mediere și asistență socială a victimelor infracțiunilor”

 1.  

Unele particularităţi ale terorismului internaţional

Student Valentina AVRAMESCU

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 1.  

Investigating the terrorism crime in the national and european context

Consilier juridic specialist Oana HORHOGEA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 1.  

Youth deviance and delinquency in Romania in the current social context

Masterand Silvia TIMOFTI

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Program Master „Carieră Judiciară”

 1.  

Investigarea criminalistică a infracţiunilor cu violenţă

Mihnea Andrei COSTACHE

Consultant financiar

OTP Advisor

 1.  

Devianţa şi criminalitatea în şcoală

Marilena Cristina CHERA

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

 1.  

Modalități de evaluare psiho-socială a criminalilor

Masterand Andreea-Roxana TUDOR

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Program Master „Carieră Judiciară”

 1.  

Tactical particularities of hearing the minor victims of violent crimes

Masterand, Jurist Andrei ARMEANU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de drept

Program Master „Criminalistică”

 1.  

Investigaţia criminalistică a locului faptei în cazul infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale

Consilier juridic Petronela Diana FERARIU

S.C. EuroAsia S.R.L., Iași

 1.  

Communication of public administration’ information in legislative context

Lector univ. dr. Anca PĂIUŞESCU

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 1.  

Small crime, great crime, white collar crime

Masterand Emima HÎRLAV

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Program Master „Carieră Judiciară”
 

Secțiunea III

Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție

Moderatori:

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Lector univ. dr. Daniel Gheorghe ȘTEFAN

AS2

Comunicări Științifice

 1.  

Case of fraud of the Romanian state committed after „manual”

Conf. univ. dr.  Alexandru AMITITELOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Cauzele și factorii care favorizează săvârșirea infracțiunilor de corupție în România contemporană

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Ethics - managerial tool

Dr. Viorela BUCUR

Ministerul Afacerilor Interne

Direcția Generală Aticorupție

 1.  

Causes of domestic violence

Prof. univ. dr. Georgeta-Ștefania UNGUREANU

Universitatea Spiru Haret din București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Student Alexandra Emilia RĂDOI

Universitatea Spiru Haret din București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

 1.  

Effectivity principle of the criminal investigation from the perspective of the ECHR jurisprudence

Prim procuror, Lector univ. dr. Gheorghe Daniel ȘTEFAN

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

 1.  

The minors' legal status - defendants and victims - during the penal trial

Dr., Avocat Delia MAGHERESCU

Baroul Gorj

 

 1.  

Efectele și consecințele corupției în România contemporană

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Modern methods of investigating criminal personality

Conf. univ. dr. Roxana-Daniela PAUN

Universitatea Spiru Haret din București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Inspector de poliție Cosmin Constantin MOREGA

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj

Serviciul Criminalistică

 1.  

Prevention and social control - victimological perspective

Conf. univ. dr., CS III Aura PREDA

Universitatea Spiru Haret din București

Institutul de cercetari Juridice “Acad. Andrei Radulescu”

 1.  

Considerații privind reglementările internaționale și europene anticorupție

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Uciderea ori vătămarea nou-născutului de către mamă. Latura obiectivă și latura subiectivă

Masterand Mihaela Alina ROȘU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Program Master „Științe penale și criminalistică”

 1.  

Some considerations on current issues of corruption at national and international level (Optional guide to frown)

Doctorand Liviu DONE

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

 1.  

Rolul și influența mentalității în adoptarea atitudinilor și comportamentelor coruptibile vs. incoruptibile în România

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Procedural justice in prison environment and decreasing the risk of recidivism

Doctorand Alexandru PETRE

Universitatea de Vest din Timișoara

 1.  

Causes that lead to self-aggression in the penitentiary environment

Conf. univ. dr. Agata-Mihaela POPESCU

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Științe Administrative și Politice

Inspector de poliție Cosmin Constantin MOREGA

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj

Serviciul Criminalistică

 1.  

Principalii indicatori ai fraudelor în achizițiile publice

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Prevention and control in family violence

Lector univ. dr. Irina Mihaela BAKHAYA

Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București

Facultatea de Poliție

Inspector de poliție Cosmin Constantin MOREGA

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj

Serviciul Criminalistică

 1.  

Considerations regarding the new EU regulations on the protection of whistleblowers

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Prevention and fight against corruption - coordinates of education and academic training of students

Lector univ. dr. Ovidiu NEICUȚESCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Impact of family violence on victims: children and men

Lector univ. dr. Irina Mihaela BAKHAYA

Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București

Facultatea de Poliție

Student Alexandra Emilia RĂDOI

Universitatea Spiru Haret din București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Specializarea Poliție locală

 1.  

The objectivity of evidences and their scientific basis. Particularities in the case of corruption offenses

Lector univ. dr. Ovidiu NEICUȚESCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Efectuarea percheziţiei domiciliare în viziunea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului

Prim procuror, Lector univ. dr. Gheorghe Daniel ȘTEFAN

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

 1.  

Exceeding the Limits of Self- Defense - a Way of Manifestation of the Criminal or Non-Criminal Deed

Lector univ. dr., Avocat Diana Elena RADUCAN MOREGA

Universitatea „Titu Maiorescu” București

Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu-Jiu

Baroul Gorj

 1.  

Aligning Romanian public institutions to the principle of „zero tolerance for fraud and corruption in European public institutions”

Doctorand Ramona Valentina NECULA

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

Instituția Prefectului - Județul Bacău

 1.  

Legal acceptions of the concept of terrorism

Lector univ. dr. Irina Mihaela BAKHAYA

Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București

Inspector de poliție Cosmin Constantin MOREGA

Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, Serviciul Criminalistică

 1.  

Theoretical and practical aspects regarding the offense provided by art. 18¹ of the Law no. 78/2000 regarding the illegal obtaining of European funds

Lector univ. dr. Constantin Ioan GLIGA

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Facultatea de Drept

 1.  

Guiding principles on organizing and carrying out the activity of the crime scene investigation

Dr., Avocat Delia MAGHERESCU

Baroul Gorj

 1.  

Short theoretical and practical considerations regarding the tax evasion offense provided by art. 9 of Law no. 241/2005

Doctorand Mihai GURAN

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de drept

 1.  

The necessity for ethical behavior in public administration

Lector univ. dr. Crina VERGA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

How we encourage ethical and honest behavior (Review)?

Asist. univ. drd. Adrian LUPAȘCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacau

Student Vicol GEORGE

Universitatea „George Bacovia” din Bacau

 1.  

Colectivitățile locale și problematica delincvenței juvenile

Student Ramona CIOFU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Asistent univ. drd. Adrian Lupașcu

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Principalele forme de manifestare a criminalității informatice în contextul actual al dezvoltării tehnologice și a globalizării

Student Vasile DOBRIN

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Programul de studii universitare de licență Drept

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Considerații privind prevenirea și combaterea violenței în școlile din România

Student Viorel-Vasile ANDONE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Programul de studii universitare de licență Drept

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Tactica utilizării interceptărilor și înregistrărilor audio și foto-video ca probe în procesul penal

Student Eleonora POPOVICI

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Programul de studii universitare de licență Drept

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1.  

Traficul de ființe umane - o realitate a lumii contemporane

Student Loredana IRIMIOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Programul de studii universitare de licență Drept

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău
 

Comments