Sinteza privind desfășurarea Conferinței naționale cu participare internațională

„Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe, Perspective - DECRET”

Bacău, 14-15 noiembrie 2019

În perioada 14 - 15 noiembrie 2019, Universitatea “George Bacovia” din Bacău a găzduit cea de a cincea ediție a Conferinței naționale cu participare internațională “Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe, Perspective - DECRET”. Integrată în cadrul manifestărilor Științifice ale Universității “George Bacovia”, Conferința DECRET 2019 a cuprins, pe lângă sesiunile desfășurate în plen, o serie de activități pre-conferință: concurs cu tematică adresat studenților, dezbateri tip-masă rotundă etc.

Conferința DECRET a fost organizată în parteneriat academic cu alte instituții universitare din România și Republica Moldova, precum și cu instituții și organizații cu atribuții și responsabilități în prevenirea și combaterea devianței, și susținută financiar de Consiliul Județean Bacău și Primăria și Consiliul Local al municipiului Bacău. Un partener important în desfășurarea și promovarea națională și internațională a Conferinței DECRET 2019, a fost Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române.

Sprijinită de un prestigios Comitet Științific, Conferința DECRET 2019 a avut drept obiectiv principal continuitatea în identificarea evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și internațională, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale.

Scopul conferinței DECRET a constat în prezentarea și diseminarea de către specialiști recunoscuți din diferite domenii de activitate, a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, precum și consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță și actualitate.

Desfășurată în cadrul a 3 secțiuni (I - Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impactul și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității; II - Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog; III - Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție), Conferința DECRET 2019 s-a bucurat de o largă participare, peste 120 de comunicări științifice fiind înscrise în Conferință.

Conferința Națională DECRET 2019 a fost deschisă de intonarea Imnului Național, la vioară, de către elevul Cristian HUȘANU de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, și mesajul și cuvântul de bun-venit adresat participanților și tuturor celor 200 de persoane - invitați, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi, magistrați, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, medici, psihologi, experți - prezente în Aula, de către gazda Conferinței - rectorul Universității „George Bacovia” din Bacău, domnul prof. univ. dr. Neculai LUPU.

În prima sesiune de plen a celor două conferințe DECRET și ETC, reunite, au fost prezentate trei comunicări științifice, de larg interes la nivel național și internațional, astfel:

Domnul Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg, Dr. habil. Aurel-Mihail ȚÎȚU de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „The objective reality of Intellectual Property Protection management according to the perception of the knowledge-based economy”.

Doamna Professor dr. Hitomi TAKEMURA de la Universitatea Hitotsubashi, Tokyo din Japonia, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Recent Trends in International Law on the Duties of Individuals and States to Prevent, Investigate, and Prosecute International Crimes”.

Domnul Prof. dr. Gică MANOLE de la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, Jud. Botoșani, invitat special al Universității „George Bacovia” din Bacău, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Lupta diplomatică pentru recunoașterea României Mari”.

În a doua sesiune de plen a Conferinței „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective - DECRET”, ediția 5/2019, desfășurată în Aula, au fost prezentate 11 comunicări științifice, de o mare diversitate și de un larg interes public, care au pus în evidență interdisciplinaritatea acestei conferințe, astfel:

- Domnul Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, cercetător asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a prezentat comunicarea științifică cu tema: “Some considerations on current issues of corruption at national and international level (Optional guide to frown)”.

- Doamna Professor dr. Roberta RENATI de la Universitatea din Pavia, Italia, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Risky trajectories in adolescence: the crucial role of the family in preventive practice”.

- Doamna Prof. univ. dr., Cercetător Științific gradul I Mariana BĂLAN, de la Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Cost and financing of drug treatment services in the member states of the EU”.

- Domnul Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „The right to the child & the child’s right. Tendencies to conceptualize some extremely harmful practices for a healthy development of a child”.

- Doamna Cercetător Științific gradul I Simona Maria STĂNESCU, de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „The role of the sociologist in the contemporary society: the Institute for Research on Quality of Life, the Romanian Academy and the Romanian Sociology Association”, co-autori ai acestei lucrări fiind: domnul Academician Cătălin ZAMFIR, Director al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, Membru corespondent al Academiei Române, domnul Cercetător Științific gradul I, Dr. Sorin CACE, Director adjunct al Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română și domnul Cercetător Științific gradul III, Dr. Eugen GLĂVAN, în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română. De asemenea, doamna CȘ I Simona Maria STĂNESCU, a prezentat și comunicarea științifică cu tema: „Assesment of social policies measures focus on crime prevention”.

- Domnul Prof. univ. dr. Ion RUSU, de la Universitatea Danubius din Galați, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „The effects of the decision of the Constitutional Court no. 51/2016 in the Romanian criminal process”.

- Doamna Cercetător Științific gradul II Simona ILIE din cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Social policies and crime”.

- Doamna Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ de la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Consumption of new substances with psychoactive properties: The "Zombie" Phenomenon”.

- Domnul Conf. univ. dr. George-Mircea BOTESCU de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Sociological connotations of social control in post-modernity”.

- Doamna Conf. univ. dr. Maria-Marinela MIHĂILĂ de la Universitatea “A.I. Cuza” Iași, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Riscul criminogen și paradigma desistării. Repere pentru reabilitarea socială din perspectiva psihiatriei medio-legale clinice”.

O serie de premiere notabile au marcat ediția a cincea a Conferinței DECRET, printre acestea fiind și remarcabilul parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române. De asemenea, o serie de personalități ale vieții academice internaționale s-au alăturat Comitetului Științific al Conferinței DECRET 2019: Prof. univ. dr. Julia M. PUASCHUNDER de la The New School, The Schwartz Center for Economic Policy Analysis, USA și Prof. univ. dr. Marian Gh. SIMION, Field Education Supervisor, Harvard University Divinity School.

Se remarcă la ediția din 2019 și prezența în plen și pe secțiuni a mediului academic internațional prin intermediul Professor dr. Hitomi TAKEMURA de la Universitatea Hitotsubashi, Tokyo din Japonia, Professor dr. Roberta RENATI, de la Universitatea din Pavia - Italia, professor Marian SIMION de la Harvard University, USA, Președinte al Institutului pentru Studii de Pace în Creștinismul Răsăritean (IPSEC), domnul Colonel Jorge Humberto MARQUES CASEIRO de la Guarda Nacional Republicana, Portugalia, domnul Dr. Radu Tudor PETRE de la Civilian Deployable Capability, România, doamna Professo dr. Maria VIARENICH - Research Fellow in Center for Socio-Cultural Cooperation Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus, și doamna Professor dr. Natalya SOSNOVSKAYA - Research Worker Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.

Având în vedere parteneriatul și implicarea Institutului de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române în organizarea și promovarea ediției cu numărul 5 a Conferinței DECRET, s-a remarcat de asemenea și participare consistentă la conferință a cercetătorilor din cadrul unor importante institute ale Academiei Române, cum sunt: Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Institutul de Prognoză Economică și Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică Acad. “David Davidescu”, aceștia fiind: domnul Academician Cătălin ZAMFIR, domnul CȘ I, Dr. Sorin CACE, domnul CȘ III, Dr. Eugen GLĂVAN, doamna Prof. univ. dr., CȘ I Mariana BĂLAN, doamna CȘ I Dr. Simona Maria STĂNESCU, doamna CȘ II Simona ILIE, domnul Conf. univ. dr. Ion IFRIM, domnul Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU și domnul Dr. Tiberiu POPESCU;

Între premierele remarcabile ale Conferinței DECRET 2019 amintim și participarea și implicarea în cadrul organizării și desfășurării lucrărilor acestui important eveniment științific și a Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, atât prin prezența în conferință a doamnei dr. Viorela BUCUR, cât și prin participarea specialiștilor DGA la evenimentele pre-conferință: Concursul de eseuri “Etică și integritate în mediul academic” adresat studenților din cadrul Universității “George Bacovia” și work-shop-ul “Modalități de promovare a unui mediu universitar etic”. Sesiunea de workshop dedicată luptei anticorupție, organizată pe ateliere de lucru, s-a desfășurat prin constituirea a 4 echipe cu câte 5 studenți din cadrul Universității „George Bacovia” Bacău, de la toate programele de studii.

Echipa desemnată câștigătoare, formată din studenții: Vasile GRĂJDEANU, Otilia CHIRILĂ, Vasile SCUTARU, Alex ANGHEL și Elena RUSU, a primit diplome și premii

Tot în cadrul evenimentelor pre-conference DECRET 2019 a fost organizată de către Agenția Națională Antidrog prin intermeidul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău și o masă rotundă tematică cu aplicabilitate practică “Modalități de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în școală”.

La această masă rotundă la care au participat peste 40 de cadre didactice din județul Bacău au fost dezbătute de către organizatori: dr. Marta BUTNARU, inspector școlar prof. Camelia POPA din cadrul ISJ Bacău și Radu NĂFORNIȚĂ din cadrul ANA Bacău, teme referitoare la modalitățile atractive și eficiente de realizare a unor activități preventive în rândul elevilor. După o scurtă prezentare a politicilor naționale cadru privind prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor, participanții au fost invitați la o serie de activități interactive care au avut rolul de a exemplifica modalitățile prin care elevi pot recepționa cu mai mare ușurință și încredere mesajele referitoare la riscurile pe care le presupune consumul de substanțe psihoactive.

Între concluziile acestei mesei rotunde s-au remarcat cele referitoare la necesitatea instruirii adulților, în special a cadrelor didactice și a părinților, cu privire la modalitățile de transmitere a informațiilor specifice, și la atenția deosebită care trebuie acordată pregătirii anterioare a activităților de prevenire.

În final, participanții au remarcat necesitatea adaptării discursurilor preventive adresate elevilor ținându-se cont de dinamica problematicii și a fenomenului drogurilor.

O temă de actualitate și cu o importanță deosebită în desfășurarea Conferinței DECRET 2019 a fost dezbatută în cadrul mesei rotunde organizate între activitățile pre-conference “Corupția în România este o problemă de nerezolvat? Specificul prevenirii și combaterii corupției în administrația publică din România”. Această masa rotundă la care au participat experți în domeniu, cadre didactice universitare, reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu și studenți a fost organizată și coordonată de Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, din cadrul Universității „George Bacovia” Bacău.

La această masă rotundă au participat peste 30 de persoane, studenți, cadre didactice universitare, avocați, reprezentanți ai unor instituții publice din municipiul Bacău, inclusiv din cadrul Direcției Generale Anticorupție.

După o scurtă și sintetică prezentare a istoriei și cauzelor corupției din România, coordonatorul mesei rotunde a propus fiecărui participant ca, punându-se în diverse roluri ale persoanelor care dau, acceptă sau primesc mită, să-și spună punctul de vedere cu privire soluțiile pe care le consideră că ar fi cele mai utile în scopul prevenirii și combaterii corupției în România, inclusiv în administrația publică.

Dintre principalele concluzii desprinse în cadrul acestei mese rotunde pot fi menționate:

- Corupția în România există dintotdeauna;

- Nu suntem noi cei mai corupți din lume, corupția fiind un fenomen complex, însă suntem ținuți într-o zonă în care se spune permanent că suntem o țară foarte coruptă;

- Problema corupției se află în fiecare dintre noi și pentru a o combate fiecare dintre noi trebuie să-și facă o analiză serioasă și să fie el însuși, în tot ceea ce face, consolidându-și permanent voința de a rezista la orice fel de tentații;

- În vederea prevenirii corupției, fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm roluri anticorupție pentru cei aflați în apropierea noastră, în familie, la serviciu, în grupurile sociale din care facem parte, etc.;

S-a evidențiat faptul că, în ceea ce privește corupția la nivel înalt, marea corupție, aceasta nu ar fi putut să ajungă la evoluțiile manifestate în România, dacă nu ar fi existat mentalitatea micii corupții, care vine în timp, din cutumele vieții comuniste, astfel că vina ne aparține tuturor, deopotrivă, celor care dau și celor care acceptă și primesc mita.

În finalul mesei rotunde s-a manifestat optimism cu privire la succesul luptei anticorupție, un rol important avându-l noua generație de tineri care vine din urmă, fiind dați ca exemplu și tinerii studenți care și-au prezentat propriile creații la Concursul de Eseuri, impresiile lăsate, în aces sens, fiind deosebite.

La concurs s-au înscris un număr de 18 studenți din cadrul programului de studii de licență Drept și al programului de studii de licență Administrație Publică, 3 dintre acestea fiind desemnate câștigătoare și premiate.

Cele trei premii au fost acordate astfel:

Premiul I. Ramona MURARU, student anul III Drept, pentru eseul cu tema: „Nepotismul ca formă de corupție”.

Premiul II. George VICOL, student anul II Drept, pentru eseul cu tema: „Cum încurajăm un comportament etic și integru?”.

Premiul III. Andreea Ioana ANDREI, student anul I Drept, pentru eseul cu tema: „Spune nu Corupției!”.

La ediția 2019 a Conferinței DECRET s-au înscris și au participat la dezbateri cu comunicări științifice pe secțiuni, cadre didactice universitare, studenți, masteranzi și doctoranzi, din diferite centre universitare din întreaga țară, precum: Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Al.I. Cuza din Iași, Universitatea Spiru Haret din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Danubius” din Galați, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Hyperion” din Bucureşti, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ioan Mincu” din Bucureşti și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Conținutul tuturor comunicărilor științifice prezentate în plen și pe secțiuni au fost apreciate de către publicul prezent ca fiind deosebit de actuale, importante și utile, prin prisma cantității, dar mai ales a calității informațiilor, care au fost transmise cu multă empatie și profesionalism. Concluzia finală a Conferinței DECRET a fost minunat sintetizată de către domnul Cond. Univ. dr. George-Mircea Botescu din cadrul Universității București - “În cadrilaterul celor mai bune Universități din România, nu mai este semnalată organizarea și desfășurarea anuală a unei asemenea conferințe, dedicată devianței și criminalității, astfel că Universitatea „George Bacovia” din Bacău constituie o ipostază de excelență didactică, deoarece conferințele DECRET impun, atât prin standardele științifice, cât și prin transparență, originalitate și gândire critică veritabilă, temeritatea opiniilor și argumentelor spre consacrarea adevărului științific și promovarea românismului și gloria patriei noastre”

Sunt de asemenea de apreciat și de menționat impresiile pozitive transmise de o parte din participanții la Conferința DECRET 2019: „Îmi manifest entuziasmul de a forma un grup de lucru, centrat și pe activitatea de cercetare, suplimentar atribuțiilor din fișa postului, asta și datorită implicării dvs.!” (Andreea-Cătălina FORȚU) , „Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să particip la o reuniune academică atât de densă ca tematică științifică și reprezentare”. „Doresc să-mi exprim gratitudinea pentru calitatea academică și managementul CONFERINȚEI DECRET/2019. Adaug colegialitatea caldă pe care am întâlnit-o în universitatea bacoviană și atmosfera plăcută a activităților extra-curriculare. Doresc CONFERINȚEI DECRET un important parcurs academic în următorii ani, pentru că este, în mod legitim, singura manifestare universitară dedicată DEVIANȚEI/CRIMINALITĂȚII într-un format postmodern, interdisciplinar, european și internațional!” (George-Mircea BOTESCU), „Vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat propunerea și trebuie să vă spun că aici, la Penitenciarul Jilava, conferința dvs. a devenit un "must have". In acest an ne-am înscris mai mulți decât în anul trecut, și intrăm în febra articolelor”.(Cristina TEOROC), „Doresc, să vă felicit pentru organizarea conferinței. Temele abordate sunt de mare interes pentru mediul academic”. (Delia MAGHERESCU) , „Cuvintele sunt insuficiente pentru a ne exprima bucuria și onoarea de a fi fost invitați și prezenți la această prestigioasă manifestare științifică. Am fost privilegiați să fim într-o atmosferă și companie selectă! Am petrecut zile minunate, a fost o organizare perfectă, am audiat comunicări dintre cele mai interesante!”(Valentin-Stelian BĂDESCU), „Thank you very much for all of your efforts to host me. It was a great experience. It became the best European travel and conference to me”. (Hitomi TAKEMURA), „Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm prezentarea conferinței în paginile revistei on-line ICCV România Socială, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” -„DECRET” - ediția 5/2019”. (Simona Maria STĂNESCU), „Cu mulțumiri pentru oportunitatea de a ne manifesta științific. Vă mulțumesc pentru deosebita amabilitate arătată cu prilejul întâlnirii din cadrul Conferinței DECRET, unde am avut prilejul să cunosc oameni credincioși și patrioți! Sper ca acest eveniment să fie prilej de colaborare și dezvoltare în cadrul unor proiecte comune”. (Maria-Marinela MIHĂILĂ), „Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită și am speranța că anul viitor ne vom revedea într-o formulă extinsă cu personalități din străinătate” (Nicoleta-Elena HEGHEȘ)

În pauza de prânz toți participanții la conferința DECRET au pășit pe ALEEA PREVENIRII, ocazie cu care au vizionat mai multe standuri de prezentare a bunelor practici în domeniul prevenirii devianței, delincvenței și criminalității, organizate de importante instituții din municipiul Bacău, acestea fiind: Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Ștefan cel Mare” Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Poliția Locală Bacău, Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Bacău, Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Bacău, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, Penitenciarul Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Centrul Educativ Târgu Ocna și Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Bacau.

Instituțiile menționate, prin standurile și imaginile video prezentate, au pus în evidență principalele atribuții pe care le au în serviciul comunității, precum și modele de bune practici în sprijinul cetățeanului, pentru prevenirea și combaterea principalelor tipuri de riscuri și amenințări la adresa comunității, specifice domeniului de activitate al fiecărei instituții prezente pe Aleea Prevenirii.

Amploarea activităților desfășurate pe Aleea Prevenirii, se poate realiza prin vizualizarea imaginilor fotografice de la secțiunea foto a Conferinței DECRET 2019.

În cadrul conferinței au fost lansate și două cărți, respectiv:

Prima carte lansată a fost „1918”, de la Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ, București, 2019. Autor: Prof. dr. Gică MANOLE de la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, Jud. Botoșani, carte prezentată de Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE. Această carte a fost scrisă: „Întru slava celor 6300 de fii ai fostului județ Dorohoi, care au murit pentru înfăptuirea Unității Naționale a României (1916-1919)”.

A doua carte lansată a fost „Intelectualul în labirint”, de la Editura VASILIANA, Iași, 2019. Coordonatori: Anca DIMITRIU, Ana-Irina IORGA și Ana-Elisabeta TOMORUG de la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” din Iași, carte prezentată de Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU. Este o carte despre: „Dimitrie Cantemir și vocația europeană a gândirii românești”, carte prezentată de Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA.

Activitățile de pe timpul pauzei de prânz au fost acompaniate de un Concert susținut de un Cvartet format din elevii: Cristian HUȘANU (vioară), Otilia COCEANGĂ (vioară), Sebastian BÎRSAN (vioară) și Tiberiu GHIDU (violoncel), pentru care le adresăm cele mai alese și călduroase mulțumiri.

Mulțumirile noastre sunt adresate și domnului profesor Emanuel Codrin STAN - profesor coordonator al elevilor din Cvartet.

De asemenea, în ziua de 15.11.2019 au fost organizate dezbateri în cadrul unei mese rotunde intitulate „Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar - Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE - Tendințe, Provocări, Oportunități”, desfășurată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare (SNPAP) Tîrgu Ocna și coordonată de comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, directorul Școlii.

La aceste dezbateri, care au reprezentat un succes, au fost prezente peste 100 de persoane, respectiv: cadre didactice universitare, cadre didactice ale SNPAP, masteranzi, doctoranzi, studenți, elevi ai SNPAP, personal de specialitate din cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, etc.

Cu această ocazie, Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE - Tendințe, Provocări, Oportunități” a fost prezentat de comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU care, în mod foarte sugestiv, a pus în evidență noile tendințe, provocări și oportunități ce stau în fața polițiștilor de penitenciare, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 145 din 22 iulie 2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare. În baza noii legi, polițistul de penitenciare obține o nouă identitate, de care trebuie să fie conștient, în activitatea profesională pe care o desfășoară în interesul comunității prin punerea în aplicare a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competențelor stabilite prin lege. Mai presus de orice, polițistul de penitenciare trebuie să fie integru, având obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, prevederile reglementărilor interne și, de asemenea, să îndeplinească ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. Valorile etice ale noului polițist de penitenciare, sunt: integritatea, obiectivitatea, transparența, receptivitatea și responsabilitatea profesională.

Programul acestei mese rotunde a mai inclus și prezentarea a trei teme importante, respectiv:

Tema: „Munca din pasiune și pasiunea în muncă” prezentată de agent de poliție Ramona CIOFU, studentă în anul III la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Programul de studii de licență Drept.

Tema: „Inserția tinerilor pe piața muncii” prezentată de doamna Prof. univ. dr., CȘ I Mariana BĂLAN de la Institutul de Prognoză Economică - INCE, Academia Română.

Tema: „Potențialul economiei sociale în re(inserția) pe piața muncii a persoanelor private de libertate” prezentată de doamna CȘ I Dr. Simona Maria STĂNESCU de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română.

Conferința DECRET 2019 s-a încheiat la Universitatea „George Bacovia” din Bacău într-o atmosferă caldă și prietenească, așa cum s-a și desfășurat de altfel, manifestându-se speranța și încrederea revederii la Conferința DECRET 2020.

În final, dorim să aducem sincere mulțumiri membrilor Comitetului Științific al Conferinței DECRET 2019, tuturor partenerilor noștri, fără de care conferința nu ar fi putut să aibă un asemenea succes, precum și membrilor Comitetului de organizare, fără aportul cărora conferința nu ar fi fost posibilă.

Rector,

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Președintele Comitetului de organizare,

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ