DESPRE CONFERINTA

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

„DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET” - Ediția 5/2019

Desfășurată în cadrul

Sesiunii anuale de Manifestări științifice a Universității „George Bacovia” din Bacău

care are loc în perioada 12-15 noiembrie 2019

În contextul organizării și desfășurării Sesiunii anuale de manifestări științifice și profesionale care a devenit tradițională în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” reprezintă un eveniment organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

Data desfășurării celei de-a cincea ediții a Conferinței DECRET: 14 noiembrie 2019

Loc de desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Obiectivul general al acestei conferințe îl constituie identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin contribuțiile aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

Conferința este organizată și se desfășoară în plen, pe trei secțiuni paralele, precum și dezbateri în cadrul a trei mese rotunde.

Secțiunile conferinței sunt:

1. Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității.

2. Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog.

3. Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.