SECTIUNI SI TEMATICA

Conferința este organizată și se desfășoară în plen, pe trei secțiuni paralele, precum și dezbateri în cadrul a trei mese rotunde.

Secțiunile conferinței sunt:

1. Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității.

2. Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog.

3. Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.

Sesiuni de dezbateri în cadrul Meselor rotunde

1. Modalități de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în școală

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala Senat

Data: 12.11.2019, orele 14.00

Coordonator: Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

2. Corupția în România este o problemă de nerezolvat?

Specificul prevenirii și combaterii corupției în administrația publică din România

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala BL3

Data: 12.11.2019, orele 14.00

Coordonator: Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

3. Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar

Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE - Tendințe, Provocări, Oportunități.

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Data: 15.11.2019, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

Tematica orientativă a conferinței

1. Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței în mediul urban și rural

2. Profesii și profesioniști în domeniul de studiu al devianței și criminalității

3. Prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor și achizițiilor publice

4. Corupția, forme actuale ale acesteia și impacturi

5. Devianță și criminalitate în școală

6. Grupuri cu nevoi speciale. Modalități de inserție/reinserție socială a acestora

7. Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe

8. Etică, deontologie și transparență decizională

9. Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia

10. Criminalitatea transfrontalieră

11. Imigrația și terorismul

12. Forme actuale de manifestare a amenințărilor terorismului și impacturile acestuia

13. Factori declanşatori ai devianţei şi criminalităţii

14. Cercetări realizate în domeniul antidrog şi modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naţionale antidrog

15. Teorii şi modele privind abuzul de substanţe

16. Influenţa politicilor sociale şi a climatului social asupra devianţei şi criminalităţii

17. Costurile sociale şi comunitare ale criminalităţii şi devianţei

18. Criminalitatea şi excluderea socială

19. Discriminarea din perspectiva sociologiei devianţei

20. Adictologia - o perspectivă multidisciplinară

21. Politici naţionale şi regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia

22. Politici naţionale şi internaţionale referitoare la fenomenul drogurilor

23. Intervenţii timpurii pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii

24. Provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală

25. Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste

26. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

27. Strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional

28. Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni

29. Probaţiunea ca formă de asistenţă judiciară

30. Modalităţi de evaluare psiho-socială a criminalilor

31. Prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;

32. Provocări pentru specialişti în tratarea dependenţei de droguri;

33. Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri;

34. Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității

35. Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității

36. Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii