COMITET STIINTIFIC

Președinte:

Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU

- Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România

- Director al publicațiilor Dreptul

- Consilier al Procurorului General al României

Vicepreședinți:

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, București

Prof. univ. dr. Mihaela TOMIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara

Membri:

Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Ștefan COJOCARU, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Mircea DAMASCHIN, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Mihai-Adrian HOTCĂ, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Prof. univ. dr. Ana-Elena IANCU, Universitatea Agora din Oradea

Prof. univ. dr. Alexandru IONAȘ, Universitatea Spiru Haret din Brașov

Prof. univ. dr. Tănase JOIȚA, Universitatea Spiru Haret din Brașov

Prof. univ. dr. Cristian JURA, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA, Universitatea Transilvania din Brașov

Prof. univ. dr. Cezar Marius PANTEA, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Prof. univ. dr. Julia M. PUASCHUNDER, The New School, The Schwartz Center for Economic Policy Analysis, USA

Prof. univ. dr. Tatiana PUIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Marian Gh. SIMION, Field Education Supervisor, Harvard University Divinity School

Prof. univ. dr. Șerb STANCU, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Prof. univ. dr. Costică VOICU, Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)

Cerc. Șt. I dr. Mariana BĂLAN, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română

Cerc. Șt. I dr. Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Mirela GORUNESCU, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Conf. univ. dr. Andreia Simona MELNIC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Camelia OLTEANU, Universitatea Spiru Haret Brașov

Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galați

Conf. univ. dr. Mihaela F. PRUNĂ, Universitatea Româno-Americană din București

Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Comisar șef Constantin NEGOIȚĂ, Director Agenția Națională Antidrog