NORME DE REDACTARE

Rezumatul și conținutul comunicărilor

Rezumatele comunicărilor științifice vor fi redactate cu respectarea următoarelor cerințe:

a. Titlul lucrării: Times New Roman 14, bold;

b. Numele și prenumele autorului: Times New Roman 12 italic;

c. Rezumat: Times New Roman 10, Italic, maximum 10 rânduri;

d. Cuvinte cheie: 5 cuvinte cheie, separate prin virgulă;

Structura orientativă a comunicării științifice, cuprinde:

- Introducere

- 3-4 capitole care să conțină: descrierea problemei, metodologia utilizată, sursa datelor și rezultatele obținute

- Concluzii

- Referințe bibliografice

Forma comunicării științifice

Conținutul comunicării științifice va fi prezentat în limba română și trebuie să corespundă următoarelor cerințe de formă:

a. Paginile vor avea format A4, margini: top, bottom, left and right de 2 cm;

b. Titlurile și subtitlurile vor fi scrise în Times New Roman 12, bold, iar textul în Times New Roman 12 regular;

c. Distanța dintre rânduri va fi de 1,5;

d. Tabelele şi graficele vor fi plasate după menţionarea lor în text.

e. Lucrarea va avea maximum 10 pagini;

În cazul publicării în revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica”, revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), lucrarea trebuie redactată și trimisă în limba română și în limba engleză.